بلاگ2019-04-13T20:31:15+00:00

پاسخی به موضع گیری های اخیر درخصوص نظرسنجی انتخابات پاوه پرس/ اسامه قادری

By |آوریل 16th, 2019|Categories: News|

پایگاه خبری، تحلیلی سلام پاوه: با توجه به نزدیکی دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، گمانه زنی ها و نظر سنجی های زیادی درخصوص نتایج این انتخابات [...]

روز خبرنگار … / اسامه قادری

By |آوریل 16th, 2019|Categories: News|

پایگاه تحلیلی خبری پاوه پرس، خبرنگار یک راه است و شخصیت واقعی او، حقوقی است نه حقیقی و خبرنگاری نیز تنها یک شغل نبوده ، بلکه شخصیتی [...]