درباره من2023-06-27T12:40:14+00:00

وب سایت های من

نظرات بعضی از همکاران و مدیران من

در طول دوره همکاری با آقای قادری تعهد ایشان به کار و دقت شان در انجام امور کاری قابل ستودن است …

آرین احمدی - حسابدار

در آرشا وب آقای قادری از نیرو های زیر مجموعه من بود ، فردی علامند به طراحی سایت همچون ایشان ندیدم

مهندس افرازه - مدیر شرکت آرشا وب